Fun Cubing Competition Goals

Sign in with WCA

Volga Nizhny Novgorod 2020

Feb 29 - Mar 01, 2020
Russia, Nizhny Novgorod WCA

Anatoly Turenko
Ilya Nazarov
Ivan Polkanov
Konstantin Solovev
Mikhail Glazov
Pavel Mesyatsev

suphair@gmail.com GitHub