Sign in with WCA

Svetlye Gory Open 2017 0WCA

Sep 02 - 03, 2017
Russia ▪ Microtown "V Lesu", Moscow Region


Mosaic Building

Mosaic Building ▪ Gallery

Deni Mintsaev

Stanislav Svistun

Ivan Zabrodin

Dmitry Zvyagintsev

Konstantin Solovyev

Valentina Solovyova

Tatyana Solovyova

Vsevolod Solovyov

Maxim Chechnev

Timofey Eybogin

Dmitry Sukhotin

Ilya Tsiareshka

Support: suphair@gmail.com, VK: Константин СоловьёвAlternative authLogos & Icons